Hen Wlad Fy Nhadau

Below we’ve provided the original lyrics and an English translation to the Welsh National Anthem. The English translation was created by editors within Wikisource and is shared under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license. Enjoy!

Original Version

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad,
Dros ryddid collasant eu gwaed.

Gwlad, Gwlad, pleidiol wyf i’m gwlad,
Tra môr yn fur i’r bur hoff bau,
O bydded i’r heniaith barhau.

Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,
Pob dyffryn, pob clogwyn, i’m golwg sydd hardd;
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si
Ei nentydd, afonydd, i mi.

Os treisiodd y gelyn fy ngwlad dan ei droed,

Mae heniaith y Cymry mor fyw ag erioed,
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

English Translation

The old land of my fathers is dear to me,
Land of poets and singers, famous men of renown;
Her brave warriors, very good patriots,
For freedom shed their blood.

      Land, land, I’m for my land.
      While the sea is a wall to the pure, dear country,
      O let the old language continue.

Old mountainous Wales, paradise of the poets,
Every valley, every cliff is beautiful to my sight.
Through patriotic feeling, so charming is the murmur
Of her brooks, rivers, to me.

If the enemy oppresses my land under his foot,
The old language of the Welsh is as alive as ever.
The muse is not hindered by the hideous hand of treason,
Nor [is] the melodious harp of my country.

Lluniau